Aktualno

Geoinformacijski sistemi

Področja dela » Geoinformacijski sistemi

  • izdelava prostorskih aktov
  • digitalizacija prostorskih aktov
  • analize in prostorski preseki
  • izdelava tematskih kart
  • nastavitev in vodenje baz podatkov za potrebe GIS sistemov občin in ostalih uporabnikov