Aktualno

Kontakti

O nas » Kontakti

Direktor:

  • Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad. - 07/ 373 15 38

Prokurist:

  • Viktorija Bajec, dipl.upr.org. - 07/ 373 15 34

Tajništvo in računovodske zadeve:

  • Renata Bojanec, upr.teh. - 07/ 373 15 31

Področje prostorskega načrtovanja in arhitekture:

  • Mateja Kaudek, univ.dipl.inž.arh. - 07/ 373 15 50
  • Klavdija Pečnik, dipl.inž.geod. - 07/ 373 15 50
  • Grega Rajer, gradb.teh. - 07/ 373 15 39

Področje prometne, komunalne in ostale infrastrukture:

  • Tomaž Fabjan, inž.kom. - 07/ 373 15 37
  • Irena Šeruga, dipl.inž.geod. - 07/ 373 15 56

Področje računalništva in informacijske tehnologije:

  • /

Področje geodetskih storitev:

  • Stanislava Belingar, dipl.inž.geod. - 07/ 373 15 41