Strani:
    Aktualno

    O nas

    Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. V njem smo zaposleni strokovnjaki različnih profilov in to s področja gradbeništva, arhitekture, geodezije, strojništva in upravnih ved, tako da zagotavljamo svetovanje od širšega prostorskega načrtovanja do izgradnje načrtovanih objektov. V rednem delovnem razmerju je sedaj 14 delavcev, interdisciplinarno udeležbo pri nalogah pa dosegamo tudi z vključevanjem zunanjih sodelavcev.


    Naše področje dela obsega storitve prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve. Izdelujemo tudi študije in druge strokovne podlage za zagotavljanje razvoja mest in podeželja, še zlasti za področje prometnega omrežja, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja odpadnih vod. Nudimo podporo za nastavitve prostorskih evidenc lokalnih skupnosti in obdelavo grafičnih prikazov prostorskih aktov. V delovno področje vključujemo tudi investicijsko programiranje ter vodenje investicij.


    Naše delo je usmerjeno predvsem na prostor Dolenjske in Bele krajine, prevzemamo pa tudi naloge s širšega prostora ter naloge, vezane na državne programe.