Aktualno

Planski akti in strokovne podlage

Reference » Planski akti in strokovne podlage

 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejete (1998, spremembe 2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan, naročnik Občina Škocjan, sprejete (1998),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Dolenjske Toplice, naročnik Občina Dolenjske Toplice, sprejete (2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, sprejete (2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Semič, naročnik Občina Semič, sprejete (2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Osilnica, naročnik Občina Osilnica, sprejete (2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kostel, naročnik Občina Kostel, sprejete (2004),
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Črnomelj, naročnik Občina Črnomelj, sprejete (2004),
 • Občinski prostorski načrt Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2010),
 • Občinski prostorski načrt Občine Dobrepolje (izvedbeni del), naročnik Občina Dobrepolje, faza: dopolnjeni osnutek (2012).

Strokovne podlage za pripravo prostorskih planskih aktov:

 • Podrobnejše strokovne podlage za Občino Črnomelj,  Poselitev – naselja v KS Butoraj, KS Črnomelj, KS Dobliče-Kanižarica, KS Dragatuš KS Petrova vas, KS Talčji vrh in KS Tribuče, naročnik Občina Črnomelj, december 2007,
 • Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Izhodišča demografskega, gospodarskega in socialnega razvoja, naročnik Občina Šentjernej, november 2005,
 • Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Analiza stanja in teženj v prostoru: Strokovne podlage za področje krajine, naročnik Občina Šentjernej, september 2005,
 • Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Analiza stanja in teženj v prostoru; II. Predlog strokovnih rešitev prostorskega razvoja, naročnik Občina Šentjernej, november 2005,
 • Podrobnejše strokovne podlage za področje poselitve (I. faza, II. faza in končni elaborat), naročnik Občina Šentjernej, november 2005, dopolnitve januar 2007 in april 2009,
 • Strokovne podlage za poselitev Občine Šentjernej- Vinogradniško območje občine, naročnik Občina Šentjernej, oktober 2007,
 • Strokovne podlage za ureditve dvorca Vrhovo v Občini Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, marec 2009,
 • Urbanistični načrt naselja Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2009,
 • Urbanistični načrt naselij Gorenje in Dolenje Gradišče, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2009,
 • Urbanistični načrt naselij Hrastje in Orehovica, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2007 in 2009,
 • Urbanistični načrt naselja Gorenje Vrhpolje, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2007 in 2009.