Aktualno

Pripravljani inženiring

Področja dela » Pripravljani inženiring

  • od prostorskega načrtovanja do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo
  • svetovanje in pomoč občinam pri pripravi prostorskih aktov
  • inženiring za opremljanje stavbnih zemljišč
  • izdelava programov opremljanja
  • izvajanje projektantskega nadzora