Aktualno

Projektiranje nizkih gradenj

Področja dela » Projektiranje nizkih gradenj

  • izdelava projektne dokumentacije prometne infrastrukture
  • izdelava projektne dokumentacije komunalne, energetske in ostale infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin, TK in KTV)
  • izdelava projektne dokumentacije zunanjih ureditev
  • izdelava projektov izvedenih del