Aktualno

Zaposleni

O nas » Zaposleni

Direktor:

Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.

Prokurist:

Viktorija Bajec, dipl.upr.org.

Tajništvo in računovodske zadeve:

Renata Bojanec, upr.teh.

Področje prostorskega načrtovanja in arhitekture:

Mateja Kaudek, univ.dipl.inž.arh.
(ZAPS 1282 A)
Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.
(ZAPS 0034 P)
Klavdija Pečnik, dipl.inž.geod.
Grega Rajer, gradb.teh.

Področje prometne, komunalne in ostale infrastrukture:

Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.
(IZS G-0146)
Tomaž Fabjan, inž. kom.
Irena Šeruga, dipl.inž.geod.

Področje računalništva in informacijske tehnologije:

/

Področje normativne priprave aktov in pripravljalni inženiring:

Viktorija Bajec, dipl.upr.org.

Področje geodetskih storitev:

Stanislava Belingar, dipl.inž.geod.
(IZS Geo 0179)